litter born on 28.05.2013


SC Rhapsody des Fines Terres*CH  &  Wii Fi des Fines Terres*CH

NAME SEX COLOR STATUS
Zouk female black (n) sold/vendu
Zelda female black mackerel tabby (n 23) sold/vendu
Zoé female white (w) sold/vendu
Zazu female black mackerel tabby and white (n 03 23) sold/vendu
Zora female white (w) sold/vendu
Zack male white (w) sold/vendu

Zouk

Zelda

Zoé

Zazu

Zora

Zack